Apparent

 • 101apparent time — noun or apparent solar time : the time of day at any particular place indicated by the hour angle of the apparent or true sun or by a simple sundial and differing from mean time by the equation of time …

  Useful english dictionary

 • 102apparent precession — The same as apparent drift …

  Aviation dictionary

 • 103apparent wander — The same as apparent drift …

  Aviation dictionary

 • 104apparent adj — The primary responsibility for a child s education is apparent …

  English expressions

 • 105apparent extract — matomasis alaus ekstraktas statusas Aprobuotas sritis alkoholis apibrėžtis Alaus, iš kurio nepašalintas etilo alkoholis, ekstrakcinės medžiagos, kurių kiekis nustatomas cukromačiu ir išreiškiamas masės procentais. atitikmenys: angl. apparent… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 106apparent time — realusis laikas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. apparent time; real time; true time vok. Echtzeit, f; Realzeit, f; wahre Zeit, f rus. истинное время, n; реальное время, n pranc. temps réel, m ryšiai: sinonimas – tikrasis laikas …

  Automatikos terminų žodynas

 • 107apparent power — pilnutinė galia statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. apparent power; total power vok. Gesamtleistung, f; Scheinleistung, f; Totalleistung, f rus. кажущаяся мощность, f; полная мощность, f pranc. puissance apparente, f; puissance totale …

  Automatikos terminų žodynas

 • 108apparent air gap area — tariamasis oro tarpo plotas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. apparent air gap area vok. scheinbare Luftspaltfläche, f rus. кажущаяся площадь воздушного зазора, f pranc. aire apparente d espace d air, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 109apparent gap flux density — tariamasis prošvaisos magnetinio srauto tankis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. apparent gap flux density vok. scheinbare Luftspaltinduktion, f rus. кажущаяся индукция в зазоре, f pranc. induction apparente dans l entrefer,… …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 110apparent power — pilnutinė galia statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, išreiškiamas efektinės įtampos ir efektinio srovės stiprio sandauga: S = U · I; čia U – efektinė įtampa, I – efektinis srovės stipris, S – pilnutinė galia.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas